Καμβουνίων 16, Τ.Κ. 15344  Γέρακας

Τηλ. 210 6618469

6981873958

petrosmanasis@hotmail.com